Адвокат Київ
Адвокат у Києві

Адвокат Киев  Максимов Валентин Вікторович

 

Аутсорсинг юридичний

Аутсорсинг юридический. Адвокат по хозяйственным спорам

У світі двадцять першого століття все більше професіоналів різних галузей комерційної діяльності надають послуги Аутсорсингу. До таких належать як аудитори, бухгалтери, спеціалісти з податкової звітності, так і юристи.

Відсутність у спірних контрагентів матеріальних та трудових ресурсів також не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Основні та транспортні засоби можуть перебувати в постачальника на праві оренди або лізингу. Правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 13.11.2018 року у справі №805/528/17-а

Про ознаки кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 

Ознаками непрямого вирішального впливу на діяльність є володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше ніж 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння. № 640/12206/19

Про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого без накладення дисциплінарного стягнення Міністерством юстиції України, яке може бути підставою для такого анулювання, суперечить приписам частини другої статті 112 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».  №620/1932/19

Наименование услуги Стоимость грн.
Консультация бесплатно
Юридический аутсорсинг. Полное абонентское юридическое обслуживание. Услуги адвоката 15000
Защита интересов компании в хозяйственных, административных, гражданских судах. Оформление исков в суд, отзывов, возражений на требования. Обжалование судебных решений в апелляционной и кассационной инстанциях. Взыскание долгов в судебном порядке 3000
Разработка и правовая экспертиза договоров поставки, купли-продажи, аренды и др. Составление протоколов разногласий, писем, запросов 1000
Подготовка Статуту компании, внутренних правовых документов, положений, инструкций 1500
Сопровождение собрания учредителей, правления компании. Согласование повестки дня собрания, ознакомление учредителей с материалами собрания. Соответствующее оформление 1500
Регистрация дополнений в уставные документы компании, а также созданных филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений 600
Составление претензий
Подготовка и направление заявлений, жалоб, запросов в контролирующие органы (ГНС, МЧС, Инспекции по труду, Пенсионный фонд, СЭС и т.д.).
Обжалование налоговых уведомлений решений, выводов, предписаний органов государственного пожарного надзора, санитарно-эпидемиологической службы, комиссии по труду
1000
Регистрация торговых марок 5000